Déan teagmháil linn

Déan teagmháil linn

An Phríomh-Roinn

Teil:
+353 1 631 2121
0818 302 121

Suíomh:

An Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta
23 Sráid Chill Dara
Baile Átha Cliath 2
D02 TD30

Amharc ar ár suíomh ar Google Maps

An Lárionad Glaonna um Cheadanna Fostaíochta

Próiseálann an Rannóg um Cheadanna Fostaíochta iarratais ar Cheadanna Fostaíochta

Teil:
+353 1 417 5333
0818 80 80 90

Suíomh:

An Rannóg um Cheadanna Fostaíochta
An Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta
Teach Mhic Dháibhéid
65A Bóthar Adelaide
Baile Átha Cliath 2
D02 TW27

Amharc ar ár suíomh ar Google Maps

Seirbhís do Chustaiméirí le haghaidh Caidrimh san Áit Oibre

Gníomhaíonn Seirbhís do Chustaiméirí le haghaidh Caidrimh san Áit Oibre mar thairseach teagmhála aonair le haghaidh gach fiosraithe agus gearáin faoi chaidreamh san áit oibre

Teil:
059 917 8990
0818 80 80 90

Suíomh:

An Coimisiún um Chaidreamh san Áit Oibre
Bóthar Uí Bhriain
Ceatharlach
R93 E920

Amharc ar ár suíomh ar Google Maps

An Phreasoifig

Déileálann an Phreasoifig le ceisteanna ó na meáin. Tugann an oifig eolas don phobal trí na meáin faoi bheartais, fheidhmeanna agus ghníomhaíochtaí na Roinne freisin.

Teil:
+353 1 631 2200

Suíomh:

An Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta
23 Sráid Chill Dara
Baile Átha Cliath 2
D02 TD30

Amharc ar ár suíomh ar Google Maps