Cé muid féin

Cé muid féin

Fís: Beidh Éire ar an áit is fearr le bheith rathúil sa ghnó ar fud gach réigiúin sa tír, ina mbeidh fiontair bhríomhara, níos mó fostaíocht ardchaighdeáin, trádáil atá ag méadú, áiteanna oibre cothroma agus táirgiúlacht níos airde.

Na hAirí

An tAire Fiontar, Trádála agus Fostaíochta

Peter Burke

An tAire Fiontar, Trádála agus Fostaíochta

Tuilleadh faisnéise faoi Peter Burke

An tAire Stáit do Ghnó, Fostaíocht agus Miondíol

Emer Higgins

An tAire Stáit do Ghnó, Fostaíocht agus Miondíol

Tuilleadh faisnéise faoi Emer Higgins

An tAire Stáit do Chur Chun Cinn na Trádála, Cúrsaí Digiteacha agus Rialú Cuideachtaí

Dara Calleary

An tAire Stáit do Chur Chun Cinn na Trádála, Cúrsaí Digiteacha agus Rialú Cuideachtaí

Tuilleadh faisnéise faoi Dara CallearyArd Rúnaí
Ráiteas Straitéise

Leagtar amach sa Ráiteas Straitéise straitéis, misean agus spriocanna straitéiseacha na roinne.

Struchtúr na Roinne

Tá an roinn eagraithe ina seacht rannóg a léiríonn aonaid feidhme ar leith den chuid is mó. Mar sin féin, déantar méid mór comhoibrithe agus idirghníomhaíochta idir rannóga.

Ár nOifigí agus Gníomhaireachtaí

Tugann roinnt oifigí agus gníomhaireachtaí cúnamh don roinn agus a cuid clár á soláthar aici.

Seirbhís do Chustaiméirí

Tá an roinn tiomanta do na caighdeáin seirbhíse is airde a chur ar fáil dár gcustaiméirí go léir.

An dteastaíonn aon chúnamh faoi leith uait?

Tá an roinn tiomanta do chumarsáid éifeachtach lenár gcustaiméirí go léir a chinntiú. Déanfaimid dianiarracht a chinntiú go dtabharfar an cúnamh ar fad is féidir dár gcustaiméirí go léir agus iad ag iarraidh rochtain a fháil ar fhaisnéis faoin raon leathan seirbhísí a chuirimid ar fáil.