A nDéanaimid

Dlí Cuideachta agus Corparáideach

Leis an dlí cuideachta cuirtear an creat reachtúil ar fáil do struchtúr agus oibríocht cuideachtaí atá cláraithe in Éirinn, cé acu intíre nó eachtrannach.

Féachtar leis le cothromaíocht a chinntiú idir simpliú ar rith gnólachta ó lá go lá; cosaintí riachtanacha a choinneáil dóibh siúd a bhíonn ag déileáil le cuideachtaí, ar nós creidiúnaithe agus infheisteoirí; agus réimeas rialachais corparáidigh a chur ar bun le comhlíonadh a chinntiú. Tá an dlí seo in Acht na gCuideachtaí 2014 agus ionstraimí reachtúla gaolmhara. Eascrann roinnt dlí cuideachta as reachtaíocht AE. Tá réimeas den chineál céanna i bhfeidhm ar chumainn tionscail agus choigiltis agus ar chara-chumainn.

nOifigí agus Gníomhaireachtaí


Tuilleadh nOifigí agus GníomhaireachtaíFoilseacháinReachtaíochtComhairliúcháin